Sunday, April 20, 2014

Manifestul nostru

Corpul nostru: deciziile noastre


Corpul nostru, al femeilor, ne aparţine numai nouă. Noi, femeile, suntem singurele în măsură să luăm propriile decizii privind propriul corp. Noi, femeile, trebuie să avem acces neîngrădit la drepturile noastre sexuale şi reproductive. 
Fiecare dintre noi are dreptul controlului asupra propriului corp. Fiecare dintre noi are dreptul la viaţă privată. Fiecare dintre noi are dreptul sa ia propriile decizii privind viaţa sa sexuală. Fiecare dintre noi are dreptul de a decide când şi dacă să aibă un copil. Fiecare dintre noi are dreptul la întrerupere de sarcină sau naştere în siguranţă. Fiecare dintre noi are dreptul la contracepţie sau servicii de planificare familială. Fiecare dintre noi are dreptul de a primi informaţiile necesare pentru a-și exercita drepturile. Fiecare dintre noi trebuie să îşi poate exercita drepturile şi să îşi formuleze deciziile, fără violenţă, intimidare sau manipulare.

Fiecare dintre noi are dreptul de a lua propriile decizii, liberă de orice fel de constrângeri! 
Indiferent de etnie, orientare sexuală, vârstă sau statut social etc:
Corpul nostru-Deciziile noastre!

Orice încercare de a ne limita controlul asupra propriului corp este nelegitimă!
Orice încercare de a ne limita accesul la drepturi sexuale şi reproductive este nelegitimă!
Orice presiune exercitată asupra noastră este nelegitimă!


România: corpurile femeilor vs misoginism şi patriarhat

Controlul femeilor asupra propriului corp este descurajat, atacat sau limitat. Suntem constant supuse la presiuni: atunci când dorim să luăm decizii pentru noi însene, să ne exercităm drepturile sau să ni le susţinem. Aceste presiuni sunt prezente în societate, în familie, în politică, în sistemul de educaţie, în sistemul de sănătate. Ele sunt motivate în mod nelegitim prin apeluri la religie, cultură sau diverse politici. Suntem învăţate să ne ruşinăm de corpul nostru, să nu ne afirmăm sexualitatea, să nu decidem singure când şi dacă dorim să avem copii. Suntem învăţate să nu ripostăm atunci când alţii vorbesc şi decid cu privire la viaţa noastră. Deseori, când ne facem vocea auzită, ni se raspunde cu violenţă, manipulare sau minciuni. Suntem cenzurate, intimidate sau reduse la tăcere. Suntem descurajate să ne apărăm drepturile, să ne formulăm singure deciziile şi să ne susţinem una pe cealaltă. 

Trăim într-o ţară în care
 controlul femeilor asupra propriului nostru corp, sexualitatea noastră şi sănătatea noastră
 sunt sistematic limitate sau atacate!Trăim într-o ţară unde vocile care doresc sa ne limiteze alegerile sunt mai ascultate decât vocile noastre. Instituţii şi grupuri conservatoare şi patriarhale domină spaţiul public. Diferiţi reprezentanţi ai statului, bisericilor, organizaţiilor de tot felul promovează limitarea drepturilor noastre. 

Trăim într-o ţară în care educaţia şi informarea cu privire la drepturile noastre sunt descurajate. Istoria şi consecinţele îngrozitoare ale restrângerii drepturilor reproductive şi sexuale ale femeilor sunt prea puţin cunoscute şi discutate. Sistemul de educaţie descurajează educaţia sexuală. Deseori,în cadrul sistemului de sănătate românesc, nu primim informaţii adecvate despre sănătatea noastră reproductivă. 


Trăim într-o ţară în care politicile vizează deseori limitarea libertății noastre şi a controlului nostru asupra propriului corp. Adesea, nu avem acces la servicii de sănătate reproductivă şi sexuală adecvate. Femeile sărace nu au deseori acces la întreruperi de sarcină sigure, la naştere în condiţii adecvate, la contracepţie sau servicii de planificare familială. Femeile rome sau femeile cu diverse orientări sexuale și identități de gen nu au acces la servicii de sănătate adecvate din cauza discriminării şi marginalizării la care sunt supuse. Discursurile naţionaliste şi populiste atacă deseori libertatea deciziilor noastre. Corpurile noastre sunt reprezentate drept instrumente în folosul naţiunii. Femeile rome sunt deseori ţinta unor discursuri naţionaliste şi rasiste, care au ajuns în ultimii ani să susţină chiar sterilizarea lor. Discursurile religioase au ajuns să domine multe dezbateri politice, iar libertatea noastră să fie atacată. 

Trăim într-o ţară în care suntem descurajate de la a ne sprijini una pe cealaltă. Suntem descurajate de la a ne solidariza. Suntem descurajate de la a respecta deciziile altor femei ca noi cu privire la propriul corp. În schimb, suntem încurajate să ne înţelegem experienţele ca fiind lipsite de importanță, ruşinoase sau greşite. 


Împreună, refuzăm să tăcem în faţa acestor realităţi. 

Refuzăm să cedăm în faţa acestor presiuni. 

Refuzăm să fim amuţite!

Despre blog
Ştim că suntem supuse multor presiuni să nu ne afirmăm drepturile, să nu discutăm una cu cealaltă, să nu ne sprijinim. Toate avem dreptul de a decide asupra propriului corp. Deciziile privind corpul nostru ne aparţin! Vocile noastre sunt singurele care contează. Vocile noastre ne dau putere. Vocile noastre ne ajută să ne solidarizăm şi să ne sprijinim reciproc. 

Acesta este un blog pentru promovarea dreptului nostru şi numai al nostru de a decide cu privire la propriul corp. 

Echipa blogului este formată dintr-un grup divers de femei. Ne dorim să ne solidarizăm în apărarea libertăţii noastre de decizie. Să avem un spaţiu necesar pentru a ne afirma drepturile sexuale şi reproductive. Un spaţiu pentru a ne sprijini una pe cealaltă. Un spaţiu pentru a ne face auzite vocile. Un spaţiu de informare şi promovare a diferitelor acţiuni sau proiecte desfăşurate pentru afirmarea și apărarea drepturilor reproductive şi sexuale ale femeilor din România.

Echipa acestui blog este deschisă. Dacă dorești să ne scrii, nu ezita să o faci. Avem nevoie una de cealaltă. Fie că dorești să ne transmiți un scurt mesaj, fie că vrei să împărtășești o experienţi, fie că ai o întrebare, scrie-ne. Vom răspunde întotdeauna oricărei femei care ne scrie. În acelaşi timp, orice femeie poate propune o contribuţie pentru blog. Contribuţiile pot fi trimise anonim sau sub pseudonim. Împreună dorim să construim un spaţiu al nostru, pentru promovarea drepturilor noastre şi pentru afirmarea vocilor noastre.
                                                                   
                                                              contact.eudecid@gmail.com

Corpurile noastre-deciziile noastre- drepturile noastre-vocile noastre!