Tuesday, July 29, 2014

Negarea drepturilor reproductive – tortură şi tratament degradant

Drepturile sexuale şi reproductive nu sunt opţionale sau negociabile!

Efectele încălcării acestor drepturi nu mai pot fi tratate ca o problemă minoră şi nu pot fi scoase din contextul discriminărilor sistematice şi stereotipurilor dezumanizante de care suferă femeile.

În 2014, Center for Reproductive Rights a redactat o fişă informativă în care abordează încălcările drepturilor reproductive ca tortură şi tratamente inumane şi degradante. CRR afirmă că „unele încălcări ale drepturilor reproductive ar putea reprezenta tortură, mai degrabă decât tratamente inumane sau degradante, deoarece sunt manifestări ale discriminării sistematice împotriva femeilor.

Într-adevăr, articolul 1 din Convenţia ONU împotriva torturii afirmă că „termenul „tortură“ desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, (...) pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare”. De asemenea, Convenţia interzice tortura, indiferent de necesitatea care ar putea fi invocată: „Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau de ameninţări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura.”

În raportul său din 1 februarie 2013, Raportorul special al ONU împotriva torturii afirmă că „Multe politici şi practici care duc la abuzuri în contextul serviciilor de sănătate sunt rezultatul discriminării asupra persoanelor care sunt marginalizate. Discriminarea joacă un rol proeminent in analizarea încălcărilor drepturilor reproductive ca forme de tortură sau tratamente degradante deoarece stereotipurile privind sexul şi genul se află de obicei la baza acestor încălcări.” (§37)

Refuzul furnizării serviciilor de sănătate a reproducerii pe motive religioase sau morale a ajuns pe lista de îngrijorări ale Comitetului contra torturii în urma unei vizite în Polonia. Comitetul afirmă că personalul medical şi spitalele care refuză serviciul medical al avortului femeilor care au în mod legal acest drept „determină femeile să recurgă la avorturi clandestine şi deseori nesigure, cu toate riscurile pe care acestea le au asupra sănătăţii” (§23). Comitetul a plasat aceast problemă în legătură cu articolele 2 şi 16 ale Convenţiei împotriva torturii şi a solicitat statului să implementeze proceduri prin care femeile care au dreptul la avort să acceseze acest serviciu, fără ca refuzul medicilor pe motive religioase sau morale să le afecteze femeilor drepturile.

Citeşte mai multe în fişa Center for Reproductive Rights (limba engleză)No comments:

Post a Comment